Menu
menu

UROKI | BEWITCHMENTS
Fotografie | Photographs: Kamil Śleszyński
Tekst | Text: Kamil Śleszyński
Edycja zdjęć | Photo editing: Krzysiek Orłowski, Kamil Śleszyński
Projekt graficzny | Book design: Krzysiek Orłowski
Tłumaczenie | Translation: Julita Pawluczuk
Korekta | Proofreading : Urszula Śleszyńska
Druk i oprawa | Printing and binding : Totem Inowrocław
Złożono krojem | Typeset in: Droid Serif
Nakład | Print run: 100
165×210 mm, 64 pages
Wydawca | Publisher: Kamil Śleszyński
Białystok 2023
ISBN: 978-83-941129-0-5

BEWITCHMENTS/ WORLDWIDE SHIPPING/ 20.00 USD